Kuidas edastada oma mure perearstikeskusele ilma, et peaks telefoniliinil ootel olema? Abiks on mugavad digilahendused, mis võimaldavad patsiendil oma tervisemured ööpäevaringselt perearstikeskusele edastada, just endale sobival ajal. Terviseagentuuril on selleks kasutusel 24/7 iseteeninduskeskkond Eelvisiit.

Kuidas lahendus toimib? 

Eelvisiit algab patsiendi poolt mure või soovi kirjeldamisega läbi Eelvisiidi iseteeninduse. Pöördumine liigub terviseanalüütiku või pereõe töölauale, kes vastavalt teema prioriteetsusele ja sisule suunab selle edasi arstile, õele, ämmaemandale, füsioterapeudile, vaimse tervise õele – spetsialistile, kes on antud teemaga kõige õigem tegelema. Iseteeninduses saab patsient koheselt tagasisidet ja info, mis aja jooksul temaga ühendust võetakse. Perearstikeskusest väljuvad kõned on numbrilt 766 6661.

Eelvisiidi keskkonnas on tervisemure edastamiseks viis valikut ehk teekonda, mis määratlevad pöördumise olemuse ning annavad meedikule esmase vajaliku info:

  • uus terviseprobleem,
  • retsepti pikendamine,
  • terve inimese visiit, 
  • kroonilise haige visiit,
  • vaimse tervise teekond.

Uue terviseprobleemi tekkel läbib patsient sümptomküsimustiku triaaži ning saab esmase tagasiside võimalike diagnoosidega ja eneseravi soovitustega. Küsimustiku läbimise järel vormub tervisepilet, mis annab meedikule vajaliku info raviotsuste tegemiseks. Patsient saab siin avaldada soovi töövõimetuslehe avamiseks.

Eelvisiidi vahendusel saab jälgida retseptide olemasolu ja vajadusel mõne lihtsa hiireklõpsuga tellida pikendamise. Peale retsepti kinnitamist saabub SMS-teavitus, et retseptid on pikendatud ning võib suunduda apteeki.

Keskkonna vahendusel on lihtne perearstikeskusele teada anda, et soovid vaktsineerida, vajad mõnda tõendit, tulla tervisekontrolli ise või lapsega.

Kroonilise haiguse korral saab patsient kirjeldada oma seisundi muutuseid ja avaldada soovi vastuvõtule tulekuks, et arutada raviplaani edasisi samme.

Lisaks on Eelvisiidis ainulaadne võimalus saada abi vaimse tervise probleemiga: pöördumistele vastavad kl 10-22 valves olevad spetsialistid, kes saavad kiiresti ning asjakohaselt patsiendile abi anda ja vajadusel suunata teema edasi valdkonna spetsialistile (perearst, kliiniline psühholoog, vaimse tervise õde, jt.). Kui on vajalik saatekiri edasiseks raviks, siis suunatakse patsiendi tervisepilet lahendamiseks perearsti juurde edasi.

Eelvisiidi abil saab kiiresti tagasiside, millal tema teemaga tegelema asutakse ja meedikute tööjaotus paindlikum. Kui tavapäraselt saab patsient pöördumise järgselt tagasiside ehk aja telefoni- või tavakonsultatsiooniks enamasti paari kolme päeva jooksul, siis Eelvisiidiga on seda suudetud lühendada 3 tunnini. Selle aja jooksul otsustab pereõde järgmise sammu: helistab patsiendile tagasi, suunab arsti vastuvõtule ja teavitab sellest patsienti, uuendab retsepti jne.

Need, kellel puudub arvuti kasutamise võimalus, saavad perearsti poole jätkuvalt pöörduda telefoni teel: koolitatud kliinilised assistendid küsivad vajalikud küsimused ning edastavad info perearstikeskusele. Kõnekeskuse telefon 766 6661 vastab E-R KL 7-17. 

Alusta Eelvisiidi kasutamist siin

Loe ka teisi uudised