TalTechi 2023. aasta innovatsioonifestivali raames said külalised ülevaate Tallinna Tehnikaülikooli kompetentsidest tervisetehnoloogiate ja e-tervise valdkonnas.

Teiste seas esines Terviseagentuur OÜ perearst ja TalTechi tervisetehnoloogiate instituudi vanemlektor Madis Tiik, kes rääkis, milliseid andmeid on võimalik riigil (ja ka erasektoril) tervishoius inimeste raviks ja ennetustegevusteks kasutada.

Eesti on täna olukorras, kus meditsiinitöötajate vähesus, terviseteenuste kõrge hind ja vajadus tõhusama ning personaalsema tervishoiuteenuse järgi nõuab tervisetehnoloogiate laiemat rakendamist. TalTech on valinud tervisetehnoloogiad üheks teadus- ja arendustegevuse fookusteemaks, mis on olulisel kohal nii ülikooli õppetöös (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe) kui ka teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuses. Uurime ja õpetame kuidas saab kasutada tehnoloogiaid inimese tervise hoidmiseks, parandamiseks ja mõistmiseks. TalTech arendab valdkonda unikaalsel viisil, sidudes omavahel erinevad teadusgrupid majandusteaduskonnast, loodusteaduskonnast, IT-teaduskonnast ja inseneriteaduskonnast.

Vaata Dr Tiigi ettekannet siin: https://youtu.be/U4XVELV9SHE

Loe ka teisi uudised